آموزش نصب لمپ (LAMP) بر روی دبین

نکات : ما با کاربر root وارد شدیم اگر شما هم با کاربر  root وارد شدید نیازی به وارد کردن sudo قبل از دستورات نیست. فرض رو بر این میگیریم که روی سیستم شما آپاچی (Apache) و مای اس کیو ال (MySQL) نصب نشده و…