جلسه دوم کاربران گنو لینوکس همدان-نرم افزار آزاد

چند هفته پیش بود که جلسه ی اول لاگ همدان با حمایت شرکت زومیلا و با همکاری دوست خوبم پرهام برگزار شد. تو جلسه ی اول درمورد لینوکس و تاریخچه ی گنو و برخی تعاریف صحبت شد و در ادامه پرهام درمورد برخی توزیع های لینوکسی و برخی دوره…